Grochów

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Oddział Grochów

Siedziba:
LO XLVII im. S. Wyspiańskiego   
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa

Zarząd Oddziału

Ewa Krajewska – prezes
Cecylia Kwiatkowska– wiceprezes
Ewa Jaroszewska – wiceprezes
Elżbieta Pijanowska – sekretarz
Alicja Kleinschmidt   - skarbnik 
Agnieszka Sobczuk-Prygiel – członek Zarządu
Elżbieta Mrówczyńska – członek Zadządu