Grochów

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Oddział Grochów

Siedziba:
LO XLVII im. S. Wyspiańskiego   
ul. Międzyborska 64/70
04-010 Warszawa


Zarząd Oddziału

Edward Małecki – prezes
Jan Berger – wiceprezes
Feliks Waśkiewicz – wiceprezes
Cecylia Kwiatkowska – sekretarz
Alicja Kleinschmidt   - skarbnik 
Irena Bogdan – członek
Ewa Jaroszewska – członek
Agnieszka Sobczak-Prygiel – członek
Jan Rydzewski – członek

Komisja Rewizyjna

Serafina Kulbicka – przewodnicząca
Maria Lewandowska – członek
Alicja Baranowska - członek