XXX Jubileuszowy Konkurs


Plakat XXX Konkursu, proj. Maria Kamińska

Regulamin XXX Jubileuszowego Konkursu
„Warszawa w kwiatach i zieleni 2013”

I. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Warszawy oraz instytucje znajdujące się na terenie miasta.

II. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1. balkonów i loggii,
2. ogródków przydomowych,
3. budynków użyteczności publicznej (np. terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji,
szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji itp.),
4. osiedli mieszkaniowych (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne),
5. oryginalnie ukwieconego budynku w danej dzielnicy, który pretendować będzie do
tytułu ,,Mister Kwiatów 2013”.

III. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy:
1. Nagroda Specjalna Warszawska – przyznawana za minimum pięcioletni udział
w konkursie;
2. Nagroda Specjalna Prezydenta – przyznawana osobom, które wcześniej co
najmniej trzykrotnie nagradzane były Nagrodą Prezydenta;
3. Nagroda Prezydenta – przyznawana kilkukrotnym laureatom nagród Zarządu
Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy;
4. Listy Gratulacyjne – wręczane instytucjom, kawiarniom, restauracjom,
spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym (poza przedszkolami, szkołami, Domami Opieki Społecznej).

IV. Nagrody Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy:
1. wręczane wielokrotnym laureatom nagród dzielnicowych oddziałów Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy;
2. Listy Gratulacyjne – wręczane instytucjom, spółdzielniom i wspólnotom
mieszkaniowym.

V. Uwagi szczegółowe dotyczące oceny zgłoszonych obiektów:
1. w Konkursie nie biorą udziału obiekty przygotowane przez członków Komisji
Konkursowej;
2. kompozycje z kwiatów sztucznych nie będą brane pod uwagę;
3. obiekt zachwaszczony ulega dyskwalifikacji;4. rozwieszona bielizna lub bałagan panujący na balkonie dyskwalifikuje obiekt;
5. obiekty oceniane będą wyłącznie z zewnątrz (celem Konkursu jest widoczne ukwiecenie Warszawy);
6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oceniane będą jako:
całość, wyróżniający się gospodarze terenu, indywidualni mieszkańcy,

VI. Zasady udziału w konkursie:
1. właściciel lub opiekun obiektu przystępuje do Konkursu poprzez podpisanie stosownej
karty zgłoszenia;
2. karty zgłoszeń wraz z regulaminem można pobrać ze strony internetowej
www.tpw.org.pl;
3. wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do dowolnego Oddziału TPW, wysłać faksem (22 831-61-75) lub drogą pocztową na adres ZG TPW, 00-277 Warszawa,
pl. Zamkowy 10 lub pocztą elektroniczną tpwsekretarz@hotmail.com;
4. do zgłoszenia należy załączyć na płycie CD lub DVD dwa zdjęcia obiektu w formacie
JPG (dłuższy bok min. 1600 pikseli) lub jako odbitki (min. 10x15);
5. zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 20 czerwca 2013 r.
6. objazd Komisji Konkursowej ZG TPW wraz z przedstawicielem Biura Kultury Urzędu
m. st. Warszawy odbędzie się w dniach od 8 do 12 lipca 2013 r.

VII. Ogłoszenie wyników XXX Jubileuszowego Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2013” odbędzie się podczas uroczystej gali, podsumowującej konkurs. Osoby
zainteresowane zostaną powiadomione o wszystkich terminach i spotkaniach po
zakończeniu prac Komisji.


Wystawa pokonkursowa
Zdjęcia z uroczystości wręczania nagród

XXX Jubileuszowy Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni 2013” już za nami, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości wręczania nagród w Teatrze Kamienica (nagrody wręczane przez Prezydent M. St. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz) i w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (nagrody wręczane przez Zarząd Główny TPW).

Do pobrania:

Uwaga: karty zgłoszeń można wypełnić na komputerze. Prosimy o składanie podpisanych kart zgłoszeń wraz z zaznaczonymi zgodami, które są wymagane do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin XXX Jubileuszowego Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2013” (pdf)

Karta zgłoszenia indywidualnego (pdf z możliwością edycji danych)
Karta zgłoszenia instytucji (pdf z możliwością edycji danych)

Pliki pdf można otworzyć w przeglądarce Adobe Reader do pobrania ze strony www.adobe.com (w przypadku wersji oznaczonej numerem XI istnieje możliwość zapisu wypełnionej karty).


fot. Rafał Krupa