Dokumenty do pobrania

Deklaracje członkowskie


Wnioski o nadanie odznaczenia


Zamówienie na legitymacje

Zamówienie na legitymacje członkowskie TPW

W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o wpisanie informacji w kolumnie „Uwagi” przy osobie, dla której duplikat jest zamawiany.

Wzór legitymacji członkowskiej

Jedynym dokumentem potwierdzającym członkostwo w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy jest legitymacja, której wzór został przedstawiony poniżej.

Ważna legitymacja powinna mieć naklejony hologram na dany rok.