Konkurs „Warszawa w Kwiatach i Zieleni”

O konkursie

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jest kontynuatorem inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego, który widział Warszawę ukwieconą.

Idea konkursu „Warszawa w Kwiatach i Zieleni” sięga okresu przedwojennego. Ówczesne władze miejskie wydały z tej okazji okolicznościowy plakat, zorganizowały specjalne biuro porad ogrodniczych oraz ogłosiły apel do mieszkańców z prośbą o liczny udział w konkursie. Celem zachęcenia, miasto bezpłatnie wydało flance oraz sadzonki roślin ozdobnych i kwiatów. W roku 1938 po raz pierwszy nagrodzono warszawskie balkony, pierwsze nagrody zdobyły ex aequo Mira Zimińska-Sygietyńska i Zofia Wóycicka.

Będąc Prezesem Oddziału Powiśle TPW Pani Zofia Wóycicka w roku 1971 wskrzesiła  przedwojenną ideę ukwiecenia swojej dzielnicy. Zachęceni przez nią mieszkańcy nie tylko pielęgnowali kwiaty na swoich balkonach, ale zakładali nowe uliczne skwery i zieleńce.

Akcja ta pięknie się rozwijała i przynosiła konkretne wyniki — poprawił się stan zieleni, czterokrotnie zwiększyła się liczba ukwieconych balkonów i okien. Dlatego też Pani Zofia Wójcicka wystąpiła z propozycją do ZG TPW o rozszerzenie tej działalności na całą Warszawę „(…) postulujemy aby Oddziały TPW włączyły się na stałe do swojej działalności sprawy zieleni, estetyki i porządku w ramach współpracy z komitetami osiedlowymi — jako sprawy bardzo istotne dla Warszawy (…)”.

Najpierw do konkursu przyłączyły się Oddział Grochów, Sadyba-Wilanów, a następnie konkurs  stał się on ogólnowarszawski.

Obecnie cała organizacja konkursu ma wymiar czysto społeczny. Około 90% prac i obowiązków związanych z przygotowaniem konkursu spoczywa na barkach działaczy TPW, którzy na ten cel poświęcają rocznie po kilkaset godzin swojego wolnego czasu. W okresie od wiosny do lipca członkowie Komisji Konkursowej przyjmują zgłoszenia z poszczególnych dzielnic, a także sami wyszukują najpiękniejsze obiekty. Wyniki konkursu są rozstrzygane dwuetapowo. W pierwszym etapie działacze Oddziałów Dzielnicowych TPW dokonują przeglądu i oceny obiektów na swoim terenie. W drugim etapie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Oddziałów TPW, Zarządu Głównego TPW oraz przedstawiciela  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, po objeździe ogólnowarszawskim wyłania obiekty do nagród Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Zarządu Głównego TPW.

Od 2004r. dzięki inicjatywie Pani Elżbiety Wolffgram — Prezes Oddziału Powiśle wprowadziliśmy nową formę nagrody za ukwiecenie całego budynku nadając mu nazwę  „Mister kwiatów”.

Wróć