Varsavianistyczna szkoła

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

W sprawach dotyczących projektu prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Wojtatowicz
varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl


Dokumenty do pobrania

Placówki nagrodzone w roku 2016

  Przedszkola

Przedszkola

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Przedszkole nr 46 „W Krainie Baśni” 2016–2017
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” 2016–2017
Przedszkole nr 66 2016–2017
Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy 2016–2017
Przedszkole 106 2016–2018
Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” 2016–2018
Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” 2016–2017
Przedszkole nr 125 „Pod Złotym Promykiem” 2016–2018
Przedszkole nr 128 2016–2018
Przedszkole nr 131 2016–2017
Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” 2016–2018
Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkiem” 2016–2018
Przedszkole nr 178 „Kolorowa Kraina” 2016–2018
Przedszkole nr 192 „Wesoły Pędzelek” 2016–2018
Przedszkole nr 215 2016–2017
Przedszkole nr 230 2016–2017
Przedszkole nr 236 „Mali Odkrywcy” 2016–2017
Przedszkole nr 244 „Niegocińskie skrzaty” 2016–2017
Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia” 2016–2017
Przedszkole nr 325 2016–2018
Przedszkole nr 327 „Kolorowa Kraina” 2016–2017
Przedszkole 334 im. Jasia i Małgosi 2016–2017
Przedszkole nr 346 ”Pod Kasztanem” 2016–2017
Przedszkole nr 352 2016–2017
Przedszkole nr 397 „Ziarenko” 2016–2018
Przedszkole nr 400 2016–2018
Przedszkole nr 422 2016–2018
  Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 2016–2017
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 322 im. J. Brzechwy w Warszawie 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 355 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa 2016–2017
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha 2016–2018
Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie 2016–2017
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana 2016–2017
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta 2016–2018
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej 2016–2017
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 2016– 2017
  Gimnazja

Gimnazja

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Gimnazjum nr 102 2016–2017
Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2016–2018
Gimnazjum nr 141 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 2016–2018
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego 2016–2018
Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari 2016–2017
Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II 2016–2017
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2016–2017
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2016–2018
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2016–2017
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie 2016–2017
  Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Józefa Woźniaka 2016–2018
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie 2016–2017
XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta 2016–2017
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. Stanisława Bergera 2016–2018
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie 2016–2017
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica 2016–2017
  Pozostałe placówki

Pozostałe placówki

Nazwa placówki Certyfikat przyznano na lata
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2016–2017
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 2016–2017