Apel Pamięci przy symbolicznym grobie Prezydenta Stefana Starzyńskiego

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, serdecznie zaprasza na uroczystość z okazji 82. rocznicy mianowania Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy dowództwie Obrony Warszawy przez gen. Waleriana Czumę.

Uroczystość odbędzie się 8 września 2021 r. o godz. 17:00 przy symbolicznym grobie Prezydenta Starzyńskiego (Aleja Zasłużonych, rząd I, miejsce 77, 78) na Cmentarzu Powązkowskim przy ul. Powązkowskiej 1.

Zbiórka przed Bramą św. Honoraty o godz. 16:45.


Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązująca podczas wydarzenia organizowanego przez TPW

1) Należy zachowywać bezpieczny dystans ok. 1,5 m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
2) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.
3) Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Wróć