75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Opublikowano

Oddział KORT zaprasza...

1 sierpnia TPW KORT organizuję akcję „Postaw znicz na grobie powstańca”. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystości rocznicowej. Spotykajmy się przy Bramie Głównej Cmentarza na Powązkach Wojskowych o godzinie 17.00.
Antoni Chruściel, ps. „Monter”, polski generał, komendant Okręgu Warszawa Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, w swoich wspomnieniach z 1945 tak odnosił się do powstania warszawskiego:

„Dwumiesięczna walka powstańcza w Warszawie dowiodła, że Polacy potrafią się zorganizować i wykonać wysiłek budzący podziw całego świata. Walka wydobyła na wierzch pierwiastek dumy narodowej oraz bohaterstwo, które w dziejach naszych odmiennie od innych narodów doprowadziło nieraz do ocalenia państwa w warunkach, które mogły innym wydawać się beznadziejne. Walka przywróciła zaufanie społeczeństwa do dowództwa wojskowego, starła różnice między ludźmi o różnych zapatrywaniach na sprawy polityczne i społeczne, wykazała, że Polacy cenią prawdziwą wolność więcej niż życie i potrafią wziąć odwet za zbrodnie i gwałty popełniane względem Narodu nawet w warunkach tak nierównej walki, jak mogła być i była z przeciwnikiem silniejszym i bez porównania lepiej uzbrojonym. Gdy pomoc z zewnątrz okazała się zawodna — walka trwa dalej z coraz większą zaciekłością.”

Ideą naszego wydarzenia jest aby zabrać ze sobą znicz i postawić na opuszczonym grobie powstańca na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Liczymy na Waszą obecność.

Brama Główna Cmentarza Wojskowego na Powązkach
Czwartek, 1 sierpnia 2019 r., godz. 17:00

Wróć