Konferencja o Powstaniu Styczniowym

Opublikowano

W najbliższy czwartek, 27 stycznia 2022 roku, o godzinie 9:00, w Muzeum Niepodległości w Warszawie rozpocznie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”.
Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Muzeum Niepodległości!

W roku 2022 przypada 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Według obliczeń Stanisława Zielińskiego, historyka i autora publikacji  „Bitwy i potyczki 1863 – 1864” w Powstaniu Styczniowym stoczono ponad 1228 bitew i potyczek, z czego 956 w Królestwie, 237 na Litwie i 35 na Rusi. W walkach zginęło około 6 tys. powstańców, około tysiąca zostało rozstrzelanych lub powieszonych, 38 tys. deportowano w głąb Rosji, a 10 tys. wyjechało za granicę.  Po upadku Powstania Styczniowego – Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. Przy każdej rocznicy wracano pamięcią do tragicznych doświadczeń, rozważając sens poniesionej ofiary, z czasem głosy krytyki zostały przytłumione i tak narodziła się legenda powstańczego czynu, którego symbolem stało się hasło „Gloria victis”. Ten mit znalazł swoje odzwierciedlanie w literaturze, muzyce i sztuce, w twórczości m.in. Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra Sochaczewskiego czy Stanisława Moniuszki. Idea Powstania Styczniowego stała się motywacją dla nowego pokolenia działaczy niepodległościowych np. skupionych wokół Józefa Piłsudskiego, który także otaczał troską jeszcze żyjących powstańców styczniowych.

Konferencja w Muzeum Niepodległości będzie okazją do przypomnienia tego ważnego zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z pieśnią na ustach: „I razem w ordynku pójdziem do ataku, Za Polskę i honor się bić, Bo taka natura jest w każdym Polaku, Bez wolności trudno mu żyć”. Wezmą w niej udział eksperci: historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, archeolodzy i varsavianiści.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie Muzeum Niepodległości: https://muzeum-niepodleglosci.pl/

Serdecznie zapraszamy! Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest partnerem wydarzenia.

Wróć