Nie żyje Barbara Petrozolin-Skowrońska

Opublikowano

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszą drogą Barbarę Petrozolin-Skowrońską, zmarłą 22 października 2023 roku w wieku 86 lat; honorową Członkinię Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Barbara Petrozolin-Skowrońska przez wiele lat organizowała wraz z Zofią Wóycicką — prezes Zarządu Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy — wieczory słowno-muzyczne w Zamku Ostrogskich, włączyła się także w organizację konkursów „Warszawa w kwiatach”.

W latach 2008–2018 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Historycznej działającej przy Zarządzie Głównym TPW. Proponowała ciekawe tematy, zapraszała na spotkania interesujących prelegentów oraz znane osoby związane z Warszawą. Dzięki niej poznaliśmy elitę varsavianistów.
Zawsze uśmiechnięta, serdeczna, witała nas słowami: „Dobrze, że jesteś”.

Z wykształcenia historyk, ale także dziennikarka, redaktor naczelna wielokrotnie nagradzanej Encyklopedii Warszawy oraz Encyklopedii PWN; mistrzyni pióra, autorka znakomitych publikacji, m.in. „Przed tą nocą”, „Król Tatr z Mokotowskiej 8”, „Portret doktora Tytusa Chałubińskiego”.

Była zasłużoną varsavianistką, ale nie zapominała o swoich korzeniach z północno-wschodnich Kresów polskich. Brała udział w spotkaniach  Kresowian, a  jej ślady  pozostają m.in. we „Wspomnieniach nieświeskich”.  

Spotykaliśmy się z Basią w Jej ogródku przed domem na Saskiej Kępie, gdzie przyjmowała nas z otwartym sercem. Dla przyjaciół była oddana do końca swych dni. Basiu, będzie nam Cię bardzo brakowało.

Przyjaciele z Komisji Historycznej TPW
oraz Koleżanki i Koledzy z Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Wróć