Powstańcza Starówka — spacer w ramach 77. rocznicy powstania warszawskiego

Opublikowano

Zdjęcie przedstawiające znak Polski Walczącej namalowany białą farbą na ścianie budynku lub na murze
fot. ze zb. TPW
Uwaga!

Na spacer obowiązują zapisy, szczegóły poniżej.

W początkach sierpnia 1944 roku walki w najbliższej okolicy Starego Miasta toczyły się głównie za zachodzie przy ruinach getta oraz przy gdzie 2 sierpnia Powstańcy zdobyli budynek PWPW. 19 sierpnia niemieckie grupy bojowe przypuściły szturm na Starówkę. Były wyposażone w granaty, moździerze, działa, „goliaty”. Stare Miasto było pod ostrzałem z Wisły i z powietrza. Pod koniec sierpnia raz za razem nad najstarszą częścią miasta nurkowały samoloty zrzucające ciężkie bomby. Stare kamienice, świątynie, mury zmieniły się w zwały gruzów. 2 września Stare Miasto upadło. Zapraszamy na spacer, podczas którego odwiedzimy miejsca, w których ślady po walkach powstańczych się nie zabliźniły.

Spacer zaplanowany jest na około 1,5 - 2 godziny. Poprowadzą go przewodnicy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy: Kamila Gelert, Radosław Potrac i Małgorzata Brzózka-Warś.

Udział w spacerze jest bezpłatny.

Uwaga!

Udział w spacerze sugerujemy wyłącznie osobom pełnoletnim.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe. W celu zgłoszenia się na zwiedzanie proszę wysłać maila na adres: promocja@tpw.org.pl podając liczbę osób chętnych. Osoby zapisane w odpowiedzi zwrotnej otrzymają szczegóły dot. miejsca spotkania oraz regulamin uczestnictwa i klauzulę RODO, z którymi wysyłając zgłoszenie zobowiązują się zapoznać. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową, by umożliwić uczestnictwo innym chętnym.

Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO!

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i kwestie ochrony danych osobowych

Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązująca podczas wydarzenia organizowanego przez TPW

1) Należy zachowywac bezpieczny dystans ok. 1,5m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
2) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.
3) Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych przy zgłaszaniu uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez TPW

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez TPW.
2) Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie.
3) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisów na wydarzenia i zostaną niezwłocznie usunięte po terminie wydarzenia.
4) Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł) poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres promocja@tpw.org.pl .
5) Udział w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć