Spotkanie Komisji Historycznej 24.02.2023 r.

Opublikowano

Spotkanie Komisji Historycznej

Piątek, 24 lutego 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10

Na zebraniu Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w piątek 24 lutego o 17:00 w stałej siedzibie TPW (przy Placu Zamkowym 10) spróbujemy zrekonstruować bodaj dotychczas nierozpoznane oblicze naszego miasta. Zapraszamy Państwa gorąco na prelekcję
pt. Dziecięca Warszawa lat 20. i 30. XX wieku – perspektywa wychowanków Janusza Korczaka / Henryka Goldszmita z „Małego Przeglądu”.

Prelekcję wygłosi dr hab. Marta Rakoczy — kulturoznawczyni, filozofka, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego — tamże kierowniczka Zakładu Antropologii Słowa. Zajmuje się antropologią i historią piśmienności, kulturowymi studiami nad dzieciństwem oraz
historią procesów modernizacyjnych. Jest autorką książek: Słowo — działanie — kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (2012), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (2018), Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne
a awangarda (2022) oraz współredaktorką wielu publikacji — m.in. Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Antropologia praktyk językowych (2016), Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych (2019). Nasza Prelegentka jest członkinią
Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem działającego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie zajmuje się kulturową historią polskiej pedagogiki, głównie międzywojennej — ze szczególnym naciskiem na myśl Korczakowską.
W ramach Muzeum Warszawy koordynuje działania pracowni naukowej Korczakianum, mieszczącej się w dawnym budynku Domu Sierot przy ulicy Jaktorowskiej 6 (dawny adres to: ulica Krochmalna 92) (vide https://korczakianum.muzeumwarszawy.pl/).

Wczytajmy się w — skreślony ręką naszej Narratorki specjalnie dla nas — passus awizujący to, o czym będziemy słuchać, a potem dyskutować:

Janusz Korczak/Henryk Goldszmit był pisarzem, pedagogiem i filozofem wychowania ściśle związanym z Warszawą: jej polsko-żydowską inteligencją oraz środowiskiem polskich i żydowskich społeczników działających na rzecz dzieci, ich praw oraz środowisk najuboższych, najdotkliwiej doświadczanych przez niełatwe dzieje Polski i szerzej — Europy Środkowo-Wschodniej. Był także autorem skrupulatnie dokumentującym i interpretującym dziecięce sposoby przeżywania i doświadczania przestrzeni Warszawy. Szczególnie frapującym świadectwem dziecięcej Warszawy jest „Mały Przegląd” — dodatek dla najmłodszych wydawany i redagowany przez współpracowników Korczaka. W świetle umieszczanych w gazecie reportaży ulice miasta stały się ważnym narzędziem Korczakowskiej edukacji. Z jednej strony stanowiły pretekst do opowiedzenia o złożonej polskiej przestrzeni publicznej i targających nią napięciach społecznych. Z drugiej zaś – miejsce obywatelskiej inicjacji: domenę oswajania różnic, neutralizowania konfliktów kulturowych i uczenia się o różnorodności jako niezbywalnym warunku nowoczesnej wspólnoty politycznej.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu w najbliższy piątek 24 lutego o 17:00.

Z dobrymi myślami i wyrazami szacunku,

Mikołaj Madurowicz, Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW oraz Halina Niemiec, Zastępczyni przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW.

Wróć