Varsavianistyczna Szkoła — wręczenie certyfikatów za rok szkolny 2018/2019 — szkoły

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza na uroczyste wręczenie szkołom certyfikatów Varsavianistycznej Szkoły. Uroczystość odbędzie się 8 października o godz. 10:00 w Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża.

Certyfikaty dla przedszkoli zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Wykaz placówek, które uzyskały certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”

Lp. Placówka Stopień certyfikatu
1. Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego I stopień
2. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego II stopień
3. Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy II stopień
4. Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka III stopień
5. Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza III stopień
6. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego III stopień
7. Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego III stopień
8. Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica III stopień
9. Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny I stopień
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” I stopień
11. Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego I stopień
12. Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego III stopień
13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana I stopień
14. Szkoła Podstawowa nr 285 im. J. M. Szancera II stopień
15. Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy III stopień
16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej III stopień
17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty I stopień
18. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego III stopień
19. Szkoła Podstawowa nr 357 II stopień
20. Szkoła Podstawowa nr 360 I stopień
21. Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka II stopień
22. Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich II stopień
23. Zespół Szkolno Przedszkolnym nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 321 III stopień
24. Zespół Szkół nr 49 II stopień
25. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta III stopień
26. LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego II stopień
27. L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy II stopień
28. Zespół Szkół im. Michała Konarskiego III stopień
29. Zespół Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego II stopień
30. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka II stopień
31. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 im. Kazimierza Kirejczyka II stopień
32. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych III stopień

Wykaz placówek, które uzyskały certyfikat „Placówka Lokalnym Ośrodkiem Edukacji Varsavianistycznej”

Lp. Placówka
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.
2. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca
4. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera
5. Zespół Szkół Gastronomicznych im.prof. Eugeniusza Pijanowskiego

Wróć