Warszawa wielokulturowa: Stare Powązki śladami obcokrajowców, część II

Opublikowano

Grafika ilustrująca spacer

Serdecznie zapraszamy na drugą część wyjątkowego spaceru po Starych Powązkach, realizowaną w ramach projektu „Warszawa wielokulturowa”, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Zwiedzanie zrealizowane będzie pod patronatem Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Spacer jest bezpłatny.

Tę najpiękniejszą, zabytkową warszawską nekropolię przemierzymy szlakiem przedstawicieli różnych kultur i narodów, którzy zostali tam pochowani.

Warszawa od wieków okazywała gościnność dla przybyszów z wielu krajów, bez względu na przynależność religijną. Pod warszawskim niebem wrastali w naszą społeczność, pracowali w wielu zawodach, wnieśli ważny wkład w rozwój miasta, ten materialny jak i w jego kulturę. Zakładali rodziny, często mieszane. Polska stała się dla nich nową ojczyzną. Wiele znanych osobistości spoczywa na warszawskich cmentarzach różnych wyznań. Odwiedzimy tych na Starych Powązkach. Ich liczba i odległości przekraczają możliwości jednego spaceru. Wymienię tylko kilka nazwisk: Lilpop, Fraget, Le Brun, Christiani, Stefani, Boretti, Maringe, Lanci, Hegel, Mann, Kaufman, Hoser, Herse, Spiess, Merlini, Marconi, Or-Ot, Elsner.

Na wspólny spacer zaprasza Franciszek Trynka, członek Oddziału Akademickiego TPW oraz Warszawskiego Koła Przewodników PTTK.

Sobota, 6 listopada 2021 r.
11:00 – ok. 13:00.

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe. W celu zgłoszenia się na zwiedzanie proszę wysłać maila na adres: promocja@tpw.org.pl podając liczbę osób chętnych. Osoby zapisane w odpowiedzi zwrotnej otrzymają szczegóły dot. miejsca spotkania oraz regulamin uczestnictwa i klauzulę RODO, z którymi wysyłając zgłoszenie zobowiązują się zapoznać. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową, by umożliwić uczestnictwo innym chętnym.

Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO!

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i kwestie ochrony danych osobowych

Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązująca podczas wydarzenia organizowanego przez TPW

1) Należy zachowywac bezpieczny dystans ok. 1,5 m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
2) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.
3) Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych przy zgłaszaniu uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez TPW

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez TPW.
2) Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie.
3) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisów na wydarzenia i zostaną niezwłocznie usunięte po terminie wydarzenia.
4) Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł) poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres promocja@tpw.org.pl .
5) Udział w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć