Warszawa Wielokulturowa TPW: „Ukraińcy w Warszawie”

Opublikowano

Zapraszamy w najbliższą sobotę na spotkanie z cyklu „Warszawa wielokulturowa”, które poświęcone będzie społeczności ukraińskiej w Warszawie — zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Gośćmi będą:

 • dr Rostysław Kramar — pracownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; doktor nauk humanistycznych, ukrainista, kulturoznawca
 • Jana Stępniewicz — wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy (Redakcja Ukraińska) i prowadząca program „Telenowyny” — program informacyjny Telewizji Polskiej w języku ukraińskim, przeznaczony dla mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy prowadzone są pod adresem: promocja@tpw.org.pl

Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Sala Ukraina (parter)
ul. Jagiellońska 54
Sobota, 26 września 2020 r., godz. 10.00 – 11.00

Projekt „Warszawa wielokulturowa” ma służyć wzrostowi świadomości, wzajemnej tolerancji i edukacji, a także integracji różnych społeczności i wymiany kulturowej. Jednym z wielu celów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jest to, by Warszawę postrzegano jako miasto otwarte, pełne wzajemnej akceptacji, bezpieczne i gościnne dla wszystkich. Cykl „Warszawa wielokulturowa” objęty jest patronatem przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Wydarzenie na Facebooku


Zapisy

Ze względu na stan epidemii zmuszeni jesteśmy ograniczyć liczbę miejsc do 20. Nagranie ze spotkania będzie dla Państwa dostępne również w późniejszym terminie.

Każdy zgłaszający może zarezerwować maksymalnie dwa miejsca, podając imię i nazwisko każdej zgłaszanej osoby.
Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą mailową na adres: promocja@tpw.org.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie prosimy uprzejmie o przemyślane zgłoszenia, a w przypadku późniejszej zmiany decyzji i braku możliwości przybycia na spotkanie prosimy o zgłoszenie tego faktu, by inni chętni mieli szansę wziąć udział w spotkaniu. Umożliwmy to sobie nawzajem.
 
Wydarzenie jest bezpłatne.
 
Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY I KWESTIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

 • PROCEDURY PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ TPW:

  1) Podczas wydarzenia w zamkniętym pomieszczeniu uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa. Osoby bez niestosujące się do nakazu nie będą wpuszczane na wydarzenie. W środki ochrony osobistej (np. maseczka, przyłbica, chusta) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
  2) Należy zachowywać bezpieczny dystans ok. 1,5m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
  3) W miejscu odbywania się wydarzenia w zamkniętym pomieszczeniu w widocznych miejscach dostępne będą środki dezynfekcyjne do rąk, uczestnicy po wejściu na wydarzenie są zobowiązani do ich zastosowania.
  4) W dniu wydarzenia uczestnik biorący w nim udział będzie proszony o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko i numer telefonu w celu ewentualnego poinformowania służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2) jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.
  5) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.

  Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY ZGŁASZANIU UCZESTNICTWA W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY

  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez TPW.

  Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie.

  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisów na wydarzenia i zostaną niezwłocznie usunięte po terminie wydarzenia.

  Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł) poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres promocja@tpw.org.pl.

  Udział w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wróć