Warszawa wielokulturowa: zwiedzanie Cmentarza Karaimskiego

Opublikowano

Grafika przedstawia bramę cmentarza Karaimskiego, po prawej stronie logo TPW, Fundacji Karaimskie Dziedzictwo i Centrum Wielokulturowego
fot. Brama Cmentarza Karaimskiego w Warszawie (zdjęcie pochodzi ze zbiorów Adama Dubińskiego)

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie Cmentarza Karaimskiego w ramach projektu „Warszawa wielokulturowa” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Zwiedzanie zrealizowane będzie we współpracy z Fundacją Karaimskie Dziedzictwo.

Cmentarz Karaimski w Warszawie przy ul. Redutowej to jedyna na terenie obecnej Polski nekropolia karaimska. Jej historia sięga ostatniej dekady XIX wieku. W tamtych czasach nie było wprawdzie stałego skupiska Karaimów w Warszawie, lecz do miasta przybywało w interesach wielu karaimskich kupców tytoniowych, którzy często zabawiali tu dłużej, a niekiedy, trapieni chorobami, żegnali się tu, z dala od swych stron rodzinnych, z żywotem doczesnym. Tak powstała konieczność stworzenia miejsca pochówku dla członków społeczności, która wprawdzie bardzo nielicznie, lecz stale była reprezentowana na terenie Warszawy.

Historię tej mało znanej i tajemniczej nekropolii przybliży nam Adam Dubiński, Prezes Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Zwiedzanie potrwa 60 – 90 minut. Wstęp wolny.

Wykład „Karaimi w Warszawie”

Przed zwiedzaniem zachęcamy do wysłuchania wykładu „Karaimi w Warszawie” przygotowanego specjalnie dla słuchaczy „Warszawy wielokulturowej”. Wykład prowadzi Adam Dubiński.

Wydarzenie pod patronatem Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Cmentarz Karaimski w Warszawie
ul. Redutowa 34
Niedziela, 8 sierpnia 2021 r.
godz. 11:00

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe. W celu zgłoszenia się na zwiedzanie proszę wysłać maila na adres: promocja@tpw.org.pl podając liczbę osób chętnych. Osoby zapisane w odpowiedzi zwrotnej otrzymają szczegóły dot. miejsca spotkania oraz regulamin uczestnictwa i klauzulę RODO, z którymi wysyłając zgłoszenie zobowiązują się zapoznać. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową, by umożliwić uczestnictwo innym chętnym.

Ważne!

Na cmentarz karaimski zarówno kobiety, jak i mężczyźni wchodzą z zakrytymi głowami.

Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO!

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i kwestie ochrony danych osobowych

Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązująca podczas wydarzenia organizowanego przez TPW

1) Należy zachowywac bezpieczny dystans ok. 1,5m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
2) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.
3) Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych przy zgłaszaniu uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez TPW

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez TPW.
2) Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie.
3) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisów na wydarzenia i zostaną niezwłocznie usunięte po terminie wydarzenia.
4) Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł) poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres promocja@tpw.org.pl .
5) Udział w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć