COVID-19. Zalecenia

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW, Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych przez TPW do odwołania. Regulamin sporządzono na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.