Dom Wsparcia do Powstańców Warszawskich

Wolontariusze Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Funkcjonowanie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich prowadzonego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy nie byłoby możliwe bez grona bezinteresownych i chętnych do pomocy osób — naszych wolontariuszy.
 
Skromni i życzliwi, nie szukają poklasku. Dlatego też, dziękując im za pracę, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jako stowarzyszenie koordynujące wolontariat w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich rozpoczyna cykl z serii „Biogramy wolontariuszy”, prezentujący ich sylwetki.
 
W trakcie tego cyklu chcemy przedstawić wolontariuszy, którzy tym, co robią sprawiają, że świat jest lepszy i przyjemniejszy! 
 • Poznajcie Karolinę!
 • Poznajcie Michała
 • Poznajcie Marka!
 • Poznajcie Arka!
 • Poznajcie Monikę!
 • Poznajcie Karolinę!
 • Poznajcie Macieja!
 • Poznajcie Bartosza!
 • Poznajcie Małgosię!

Rekrutacja Wolontariuszy do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Poszukujemy osób, które mogą zadeklarować gotowość do pomocy Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii, w ustalonych wspólnie terminach, w poniższym zakresie:

 • zrobić zakupy
 • wykupić leki z apteki
 • rozwieźć przygotowane posiłki

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich zawiesił stacjonarne działanie. Pracownicy i wolontariusze zabezpieczają i dbają o Powstańców Warszawskich w ich domach. Na ten czas Dom Wsparcia przy pomocy innych osób daje radę — zarówno w dowożeniu posiłków, robieniu zakupów oraz realizacji innych potrzeb Powstańców Warszawskich. Niemniej mając świadomość dynamicznie zmieniającej się sytuacji budujemy grupę osób, które mogłyby nam pomóc — w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Kontakt

wolontariat@tpw.org.pl

+48 606 762 444


O Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich to placówka zapewniająca kompleksowe wsparcie Powstańcom Warszawskim. Utworzona jesienią 2018 roku przy ul. Nowolipie 22, prowadzona jest przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dotacji Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu m.st. Warszawy i innych partnerów możliwe było zatrudnienie kilku osób stałego personelu, wyposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny, zapewnienie Powstańcom Warszawskim codziennych ciepłych posiłków, a także programu wydarzeń kulturalnych.

Powstańcy Warszawscy korzystają na miejscu z bezpłatnej opieki, zajęć, mają dostęp do rehabilitacji, gimnastyki, terapii psychologicznej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, poradnictwa, a także możliwości wspólnych rozrywek w formie uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, wycieczek po Warszawie i okolicach, gry w brydża czy różnego rodzaju warsztatach integracyjnych. Dom Wsparcia organizuje również imprezy kulturalne, których część to wydarzenia otwarte. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.

By działalność Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich mogła trwać i by zapewnić podopiecznym jak najlepsze warunki, zajęcia i atrakcje niezbędne jest zaangażowanie się wolontariuszy. Za organizację wolontariatu w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich odpowiada Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

By zobaczyć jak funkcjonuje Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich i co o placówce mówią jej podopieczni obejrzyj odcinek programu pt. „WAWA bohaterom” wyemitowany 7 marca 2020 roku, w całości poświęcony Domowi Wsparcia.


Zostań wolontariuszem Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Grupa wolontariuszy w Domu Wsparcia to zgrany zespół, którego członków łączy wspólny cel i przyjacielskie stosunki. Są przeszkolonymi ochotnikami, którym bliskie są wartości podopiecznych placówki — Powstańców Warszawskich. Bardzo ważne jest dla nas, aby „nasi” wolontariusze czerpali zadowolenie i satysfakcję z prowadzonych działań i aby to, co robią, zapewniało im rozwój i motywację.

Wolontariusze w Domu Wsparcia są traktowani odpowiedzialnie i z szacunkiem. Choć nie są zaangażowani w codzienną pracę Domu Wsparcia zawodowo, wnoszą do placówki nowe spojrzenie, inspiracje i pomysły. Dzięki wolontariuszom mamy szansę rozszerzyć zakres naszych działań we wspieraniu Powstańców Warszawskich!

Wolontariusze działają pod opieką koordynatora. Wolontariat został podzielony na grupy zadaniowe, którymi kieruje wolontariusz-lider. Każdy z rekrutowanych ochotników wybiera grupę, do której chciałby przynależeć, przy czym może działać w kilku z nich jednocześnie. Każda z grup wymaga innych predyspozycji, umiejętności i zamiłowań wolontariusza. Do wolontariatu w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich może przystąpić każdy, kto ukończył 13 rok życia.

Kontakt

wolontariat@tpw.org.pl

+48 606 762 444


Kluczowe cechy wolontariuszy, to:

 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • empatia,
 • cierpliwość,
 • tolerancja i akceptacja,
 • punktualność.

Ponadto bardzo istotne są cechy odpowiadające profilowi i charakterowi danej grupy wolontariuszy. Obecnie mamy zdefiniowanych 8 obszarów działań grup wolontariuszy. W przypadku każdej z grup oczekiwana jest inna dyspozycyjność. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00 (przy czym wolontariat może się odbywać w godzinach 9:00 – 17:00). Każdy z nich przystępując do wolontariatu wypełnia formularz rekrutacyjny, a w nim określa, do której grupy/grup chce przynależeć oraz podaje zakres swojej dyspozycyjności.

Jesteśmy otwarci na każdą propozycję współpracy. Jeśli widzisz inny obszar, w którym mógłbyś się realizować jako wolontariusz, czekamy na informację. Taki sygnał nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi.