Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”


Placówka ubiega się o certyfikat:Pole wymagane*

Prosimy o wprowadzenie pełnej, oficjalnej nazwy placówki.

Jedna placówka może zgłosić co najwyżej dwóch koordynatorów. Prosimy o niewpisywanie większej liczby koordynatorów.


Przed wysłaniem danych prosimy o sprawdzenie ich poprawności.