Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”

W tym roku szkolnym zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Zapraszamy za rok.