Biuletyn „W Naszym Towarzystwie”

Opublikowano

Lipiec 2018. Nr 7/2018

Zachęcamy do pobrania lipcowego numeru biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Biuletyn informuje o wydarzeniach i charakterze działań TPW. Powstaje bez wsparcia finansowego jako efekt zaangażowania i pracy społecznej.

Pobierz nr 7/2018

Numery archiwalne

Wróć