List otwarty do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Opublikowano

Szanowny Panie Ministrze!

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wielokrotnie broniło Warszawy przed urzędniczymi koncepcjami, które groziły zaburzeniem funkcji miasta, lub ładu architektonicznego. Dzisiaj także naszym obowiązkiem jest zabrać głos i sprzeciwić się zmianie w zarządzaniu terenem pl. Piłsudskiego poprzez przekazanie go wojewodzie mazowieckiemu.

Plac Piłsudskiego, z wyjątkiem Grobu Nieznanego Żołnierza, jest własnością Skarbu Państwa, a zarząd nad tym terenem sprawowało dotychczas m.st. Warszawa. Przekazanie przez Pana, w ostatnim czasie, zarządu terenem pl. Piłsudskiego wojewodzie mazowieckiemu jest decyzją podjętą bez konsultacji społecznych. Sprzeciwiamy się tej decyzji, ponieważ opinii publicznej nie jest znany powód jej podjęcia, nie przedstawiono jej rzetelnego uzasadnienia.

Zarządzanie pl. Piłsudskiego przez wojewodę mazowieckiego oznacza dualizm w kształtowaniu przestrzeni w newralgicznym miejscu Stolicy. Grozi to zaburzeniem spójności architektonicznej i estetycznej przestrzeni mającej szczególne znaczenie nie tylko dla Warszawy i warszawiaków, ale także dla całego społeczeństwa.

Sposób podjęcia decyzji nie dał nam możliwości wypowiedzenia się w inny sposób niż poprzez opublikowanie listu otwartego.

Uważamy, że winien Pan Minister wziąć pod uwagę głos społeczeństwa i zrewidować swoje stanowisko w tej sprawie.

Prezydium Zarządu Głównego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Wróć