Sprostowanie ws. uhonorowania Odznaką Honorową Zasłużonego dla Warszawy

Opublikowano

W związku z pojawiającymi się w Internecie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi uhonorowania, podczas uroczystości 55-lecia TPW, p. Wojciecha Byśkiniewicza — właściciela firmy Byś Odznaką Honorową Zasłużonego dla Warszawy przyznawaną przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oświadcza, że podczas ww. uroczystości taką odznakę otrzymały następujące osoby:

 • prof. Alina Kowalczykowa,
 • dr hab. Joanna Maklakiewicz,
 • dr hab. Maria Pomianowska,
 • Grażyna Dworakowska,
 • Krystyna Gott,
 • Paweł Kruk,
 • Rafał Krupa,
 • Renata Marut,
 • Janusz Owsiany,
 • Katarzyna Spoczyńska-Król,
 • Sebastian Stranianek,
 • Teresa Szymczak,
 • Elżbieta Zatorowska.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy nie występowało do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie p. Wojciechowi Byśkiniewiczowi Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy.

Wróć