Zgłoszenie do programu „Varsavianistyczna szkoła”

RegulaminPole wymagane*

Placówka ubiega się o certyfikat:Pole wymagane*

Dane placówki oświatowej

Prosimy o poprawne wprowadzenie pełnej nazwy placówki. W przypadku przyznania przez Komisję certyfikatu, nazwa wprowadzona do zgłoszenia zostanie wpisana na certyfikacie.

Jedna placówka może zgłosić co najwyżej dwóch koordynatorów. Prosimy o niewpisywanie większej liczby koordynatorów.


Ochrona danych osobowychPole wymagane*

Przed wysłaniem danych prosimy o sprawdzenie ich poprawności.
Uwaga. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy nie bierze odpowiedzialności za błędnie wystawiony certyfikat, jeśli osoba zgłaszająca popełni błąd w nazwie placówki i nie zgłosi tego faktu przed wydrukowaniem certyfikatu.