Główna Komisja Rewizyjna

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Barbara Waszak — przewodnicząca
Sebastian Stranianek — wiceprzewodniczący
Roman Lulis — członek komisji