Komisja Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”

Skład komisji w roku 2016 (XXXIII konkurs)

  1. Barbara Waszak — przewodnicząca
  2. Rafał Krupa — sekretarz
  3. Małgorzata Chomicz-Mielczarek
  4. Grażyna Dworakowska
  5. Maria Kamińska
  6. Sylwia Mróz
  7. Agnieszka Trepkowska
  8. Anna Wąsik
  9. Elżbieta Rowińska — przedstawiciel Biura Kultury m.st. Warszawy