Komisja Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”

Skład komisji kwiatowej Zarządu Głównego TPW

  1. Rafał Krupa — przewodniczący
  2. Jolanta Bąbik
  3. Grażyna Dworakowska
  4. Maria Wiro-Kiro
  5. Paweł Kruk
  6. Marianna Maj
  7. Sylwia Mróz
  8. Zbigniew Sieszycki
  9. Barbara Waszak
  10. Przedstawiciele m.st. Warszawy