Przekaż 1% Towarzystwu Przyjaciół Warszawy


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-WZ

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy