Sesja Zamkowa — „Walka o dobra kultury”

Opublikowano

30 października w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta Sesja Edukacyjna dla młodzieży pt. „Walka o dobra kultury”. Wzięło w niej udział 12 warszawskich szkół — około 320 uczniów z nauczycielami. Sesja była poświęcona, zmarłej 27 sierpnia, Marii Szypowskiej — varsavianistce, kombatantce, pisarce — autorce książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, założycielce i prezesowi Fundacji Artibus — Muzyka, Obraz, Słowo.

W Sesji uczestniczyli przedstawiciele organizatorów: Zamku Królewskiego, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego oraz honorowi goście, m.in. Jan Szypowski — syn Marii Szypowskiej, Andrzej Sosnowski — Mazowiecki Wicekurator Oświaty i Prezes Honorowa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maria Grochowska.

Program edukacyjny na temat: „Walka o dobra kultury” w okresie wojennym i powojennym, który opracowała Maria Szypowska wraz z nauczycielką Zespołu Szkól Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, Ewą Skrońc-Bielak, przedstawili uczniowie tej szkoły. Uczestnicy obejrzeli prezentację poświęconą Marii Szypowskiej i wysłuchali wywiadu, jaki udzieliła uczniom Maria Szypowska. Następnie uczestnicy Sesji słuchali wspomnień osób, które ją znały: Ewy Skrońc-Bielak, Marii Grochowskiej, Tadeusza Otulaka — członka Prezydium Zarządu Głównego TPW i Barbary Petrozolin-Skowrońskiej — Przewodniczącej Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym TPW.

W imieniu dr Beaty Michalec — Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy podziękowania dla nauczycieli i młodzieży z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, na ręce p. Marzeny Cieślak — dyrektora szkoły, złożyła Wiceprezes Zarządu Głównego TPW Grażyna Dworakowska. Na końcu Pani Marianna Czech — Prezes Oddziału Centrum wraz z Chórem „Starówka” Towarzystwa Przyjaciół Warszawy wystąpiła z pięknym programem artystycznym: poetycko-muzycznym o Warszawie. Sesję przygotowała i prowadziła Małgorzata Wojtatowicz — Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym TPW.

Wróć