Jan Zachwatowicz

Jan Zachwatowicz

Prof. Jan Zachwatowicz (1900-1983) całe swoje życie zawodowe związał z Warszawą. Już w okresie przedwojennym podjął działania praktyczne związane z warszawską Starówką. Praca na zlecenie ówczesnego prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego w komisji na rzecz wypracowania propozycji wydobycia i wyeksponowania wartości zabytkowych Warszawy zaowocowała m.in. odsłonięciem murów obronnych.

Więcej... Jan Zachwatowicz

Przywracanie pamięci o prof. Zachwatowiczu

Podjęta przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w 2017 r. inicjatywa upowszechniania pamięci prof. Jana Zachwatowicza zostanie niebawem zwieńczona odsłonięciem, w obrębie murów staromiejskich, pomnika Profesora. Zarówno wzniesienie pomnika, jak i przeprowadzenie przez TPW szerokiej akcji promującej działalność Profesora na rzecz odbudowy Warszawy, zrealizowane zostały przy aprobacie i wsparciu projektu przez Radę m.st. Warszawy. Spośród zgłoszonych w projekcie 3 zasadniczych działań mających upowszechniać zasługi prof. Jana Zachwatowicza dla Warszawy nie zostanie zrealizowana propozycja nadania nazwy ulicy lub placu imienia Jana Zachwatowicza. Wynika to z przyjętej przez Radę Miasta zasady nie powielania upamiętnień, a w obrębie murów staromiejskich istnieje Międzymurze Jana Zachwatowicza. Patronatem mogą być natomiast objęte szkoły, uczelnie, obiekty trwałe, czy przedsięwzięcia.

Więcej... Przywracanie pamięci o prof. Zachwatowiczu

Jan Zachwatowicz na Starym Mieście

... dostałem mandat na organizację Biura Odbudowy Stolicy.
Pierwszą czynnością było oczywiście rozejrzenie się w stanie miasta;
musiałem obejść, nie wszędzie można było dojechać i zobaczyć,
jak to wszystko wygląda. Wyglądało zupełnie dramatycznie i przeraźliwie.
Gdy byłem na Starym Mieście na tych wzgórzach ruin, to wydawało się,
że sprawa jest beznadziejna, ale … pamiętam, że nawet wtedy,
stojąc samotnie na tych ruinach, zdruzgotany,
powiedziałem sobie – a my to jednak odbudujemy…

Warszawska Starówka nie wyglądałby tak jak dzisiaj, gdyby nie postawa i skuteczne działania profesora Jana Zachwatowicza – niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie konserwacji i rekonstrukcji zabytków.

Więcej... Jan Zachwatowicz na Starym Mieście