Komisja Inżynierii Komunikacyjnej

Komisja Inżynierii Komunikacyjnej jest specjalistyczną komórką Zarządu Głównego służącą do analizowania i opiniowania wszelkich tematów związanych bezpośrednio lub pośrednio z komunikacją i transportem w Warszawie.

Poza działalnością bieżącą, prace Komisji są prowadzone głównie w trzech kierunkach. Są to:

  • udzielanie konsultacji w zakresie tematyki technicznej mieszkańcom Warszawy, a głównie jednostkom TPW;
  • współpraca merytoryczna z organizacjami technicznymi działającymi na terenie Warszawy, a głównie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Klubem Inżynierii Ruchu;
  • prowadzenie szkoleń w formie wykładów, wycieczek i wizji terenowych oraz opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji i Zeszytów Problemowych TPW;

Komisja działa w dwóch zespołach: stałym i pomocniczym (konsultacyjnym).

Zespół stały, to inżynierowie komunikacji — członkowie Oddziału Śródmieście. Zespół Konsultacyjny to najwyższej klasy specjaliści komunikacyjni z zakresu kolejnictwa, drogownictwa, inżynierii ruchu, lotnictwa itp.