„A Zamek Królewski będzie odbudowany!”

Wkład Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

Od czasu powołania Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie — Towarzystwo Przyjaciół Warszawy postawiło sobie za jeden z głównych celów — działalność na rzecz odbudowy Zamku.

Sześciu członków Zarządu Głównego TPW weszło w skład OKOZK: prof. Stanisław Lorentz, inż. Jerzy Grabowski, Leszek Wysznacki, prof. Janusz Durko, Czesław Kotela i Zdzisław Rajewski.

Organizowano koncerty, odczyty, pogadanki, seanse filmowe zbierając w ten sposób fundusze na odbudowę Zamku. Członkowie Zarządu Głównego brali udział w sesjach naukowych Komitetu Odbudowy Zamku. Wspólnie z Dyrekcją Państwowych Torów Wyścigów Konnych zorganizowano dwie specjalne gonitwy, które przyniosły dochód ok. 300 tysięcy złotych. Zorganizowany w roku 1973 mecz piłki nożnej pomiędzy klubami „Legia — Gwardia” o puchar przechodni „Zamku Królewskiego” ufundowany przez Centralny Związek Rzemiosła — dał dochód 161 tysięcy złotych. Zorganizowano także dwa koncerty poza Warszawą: w Opolu i Płocku podczas których zebrano ponad 100 tysięcy złotych.

Opracowano tzw. „Gawędę o Zamku Królewskim” (kompendium wiedzy o Zamku na użytek zakładów pracy, szkół, instytucji).

Członkowie TPW przepracowali społecznie około 3000 godzin — prowadząc zbiórkę funduszy w muzeach warszawskich.

Łączna kwota zebrana przez TPW od początku powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego do dnia 31 października 1973 r. wyniosła około 7,5 miliona złotych oraz pokaźną sumę walut zagranicznych, poza wpłatami bezpośrednimi dokonanymi przez członków TPW na konto OKOZK, na skutek akcji TPW.

Oddziałem TPW, który najaktywniej przyczynił się do osiągniętych efektów — był Oddział TPW Warszawa-Centrum.

Do 1984 roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, na czele którego od początku jego istnienia stał prof. Stanisław Lorentz, dążyło do odbudowy Zamku Królewskiego.


„Stanisław Lorentz — pamięć zapisana w kadrze” — obejrzyj film

Film został zrealizowany z okazji 115 rocznicy urodzin prof. Stanisława Lorentza.

Profesora Lorentza wspominają:
prof. Janusz Durko — wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
prof. Alina Kowalczykowa — córka prof. Stanisława Lorentza
Zofia Kozłowska — wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
dr Agnieszka Morawińska — dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie
prof. Andrzej Rottermund — dyr. Zamku Królewskiego w Warszawie

Realizacja: Joanna Pieciukiewicz
Zdjęcia: Petro Aleksowski
Montaż: Małgorzata Ochnicka, Wojtek Wysocki
Opieka merytoryczna: Beata Michalec — prezes TPW
Muzyka: Maria Pomianowska i Przyjaciele, Brian E. Salter, Chris O'Brien, Gerald O'Brien, John H. Melaney

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Partnerzy:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Ghelamco Poland, BYŚ — Wojciech Byśkiniewicz

Partner medialny:
Stolica — Warszawski Magazyn Ilustrowany

Produkcja:
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 2014

Wróć