O Oddziale

Założone przez kilkunastoosobową grupę (z inicjatywy znanego pedagoga i historyka, Henryka Wierzchowskiego) Koło Przyjaciół Anina działało w strukturach Oddziału Grochów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 1986 r. Jego największym osiągnięciem była skuteczna obrona zagrożonych wycofaniem nazw ulic Poprzecznych (I — XII).

Koło współpracowało przy wydaniu drugiej, anińskiej książki, o szkole średniej w Aninie. Przewodniczącą Koła była Maria Ewa Chodorek.

Po przekształceniu w roku 2004 Koła w samodzielny Odział Anin TPW, Maria Chodorek została wybrana jego prezesem, którym pozostawała do maja 2013 roku. Na miejsce spotkań członków wybrano Klub Kultury Anin przy ulicy V Poprzecznej 13.

Dorobek Oddziału jest zauważalny. Wiele inicjatyw jego członków  pozostawiło trwały ślad w Aninie, jak choćby pamiątkowe tablice poświęcone pamięci twórców anińskich, cyklicznie i od lat obchodzone święta anińskie  (Dzień Zielonego Konstantego, Tuwimiada, Anińskie Spotkanie Przyjaciół księdza Jana Twardowskiego). 

Po zainicjowanym przez oddział Roku Jerzego Zaruby pozostały na ścianach biblioteki wawerskiej karykatury z wystawy, wybrane wraz z biblioteką z archiwum Muzeum Karykatury.

W pamięci aninian przetrwa wspomnienie Roku Stulecia Anina z mnóstwem imprez oraz piątkowe spotkania z Ludźmi Wawra w Klubie Kultury.

Pozostanie również anińskie pismo „Między nami anininaninami” — w wersji drukowanej i cyfrowej, materiały o Aninie w Kronice Warszawy o współpracy z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Aniński Spacerownik Gazety Wyborczej, przygotowany wspólnie przez redaktorów i aktyw TPW.

Zainteresowanych lokalną historią odsyłamy do archiwum  Oddziału, które, mamy nadzieję, już wkrótce zostanie udostępnione czytelnikom w Wawerskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Trawiastej.  (ts)

Wróć