Oddział Miłośników Bródna

Sztandar Oddziału Miłośników Bródna

W dniu 1 czerwca 1982 r. grupa założycielska, reprezentująca różne środowiska i zawody, z inicjatywy Ryszarda Szołwińskiego, powołała do życia Koło Miłośników Bródna. Było ono kontynuatorem Stowarzyszenia Przyjaciół Pelcowizny działającego w latach 1918–1959. Przewodniczącym Koła został, urodzony w 1920 r. na Bródnie, Ryszard Szołwiński, który w 2001 r. po przekształceniu Koła w Oddział Miłośników Bródna został jego pierwszym prezesem. Funkcję tę sprawował do stycznia 2003 r. W latach 2003–2007 prezesem Oddziału był Lechosław Zakrzewski, a obecnie Regina Głuchowska.

Obecnie nasz oddział, który działa społecznie, liczy sobie ponad czterdziestu członków. W dużej mierze są to mieszkańcy Nowego i Starego Bródna, Pelcowizny, Śliwic, Targówka i Zacisza, którzy chcą pielęgnować pamięć o przeszłości. Dzięki zdecydowanemu dążeniu do celu udało się nam wydać dwie książki. Są to dwa tomy wspomnień bródnowiaków, zebrane w obszerne wydania pod tytułem „Bródno i okolice”. W chwili obecnej trwają prace nad zbieraniem tekstów do trzeciej książki pod tytułem „Sagi rodzinne”.

Oddział Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zajmuje się także działalnością edukacyjną. Na zaproszenia bródnowskich szkół organizujemy prelekcje o historii dzielnicy, a także oprowadzamy wycieczki. Oczywiście robimy to bezpłatnie, co niektórzy przyjmują z niedowierzaniem. Podczas ponad dwudziestoletniej działalności naszego Oddziału udało nam się ocalić kilka reliktów przeszłości nierozerwalnie związanych z Bródnem:

 • Podczas przebudowy ulicy Wysockiego w 1996 roku dzięki interwencji naszego członka, Tadeusza Szurka, w Tramwajach Warszawskich, ocalono około 60-metrowy fragment bruku i szyn tramwajowych, a także cztery słupy trakcji tramwajowej (dwa z nich służą jako latarnie),
 • wygłosić dziesiątki odczytów i prelekcji w szkołach na Targówku i Bródnie,
 • organizować liczne wystawy fotograficzne,
 • dzięki inicjatywie pani Reginy Głuchowskiej, przy Oddziale powstał zespół wokalno-poetycki „Regimus”, który uświetnia nie tylko nasze comiesięczne zebrania, ale dale również niezliczoną ilość koncertów w wielu klubach i domach kultury na Bródnie, Targówku i Zaciszu, propagując piękno polskiej pieśni o wysokich walorach artystycznych. Zapraszamy do współpracy!

Do podstawowych kierunków działania Oddziału należy:

 1. Upowszechnienie i przybliżenie mieszkańcom dziejów Bródna, Targówka, Pelcowizny, Żerania, Zacisza i okolic — poprzez odczyty, prelekcje, konkursy, wystawy, wycieczki i inne przedsięwzięcia.
 2. Gromadzenie dokumentów, pamiętników, fotografii, tekstów pieśni, precjozów wojennych, i innych o walorach historycznych.
 3. Chronienie i ocalenie od zagłady wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego, zabytków materialnych Dzielnicy Targówek – celem zachowania ich dla przyszłych pokoleń: średniowieczne Grodziszcze, duże nekropolie — katolicka i żydowska, rola Warsztatów Kolejowych w rozwoju dzielnicy,
  enklawy drewnianej zabudowy Bródna — Nowe Bródno z 1940 roku.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej wśród młodzieży — prelekcje, konkursy, koncerty, wycieczki — przybliżanie wiedzy
  o przeszłości „małej ojczyzny” Targówka, kształtowanie z nią więzi emocjonalnej młodego pokolenia.