Oddział Żoliborz-Bielany

Oddział Żoliborz-Bielany Towarzystwa Przyjaciół Warszawy powstał 26 kwietnia 1965 r. Został zorganizowany przez Józefa Gonderkę. Na zebraniu inaugurującym działalność oddziału obecny był sam prof. Stanisław Lorentz, ówczesny prezes Zarządu Głównego TPW. Od samego początku działalności Oddział Żoliborz-Bielany (do 1970 roku nazwa Oddziału brzmiała Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Warszawa Północ) skupiał bardzo aktywne i zaangażowane osoby, wśród których byli m.in. Janina Kucharska, Tadeusz Kur, Aleksander Leszczyński, Halina Lipińska, Helena Michałowska, Zygmunt Mroczek, Zofia Skoraszewska, Janusz Szorc, Jerzy Szwalbe, Janina Wociałowa, Ignacy Wrzos, Stefan Wyleżeński.

Zaszczytną funkcję prezesa Oddziału Żoliborz-Bielany pelnili m.in.: inż. arch. Henryk Wnęka, dr Aleksander Puszko, płk Kazimierz Pątek, mgr Beata Michalec. W tym miejscu należy poświęcić kilka słów płk. Kazimierzowi Pątkowi, wybitnemu varsavianiście, bibliofilowi i kolekcjonerowi, który funkcję prezesa Oddziału Żoliborz-Bielany pełnił w latach 1972–2007. Pan Kazimierz Pątek, poza wieloma inicjatywami, podjął się także skatalogować wszystkie miejsca pamięci narodowej w Warszawie. Przez wiele miesięcy przemierzał miasto po jego najdalsze obrzeża i fotografował każdy odnaleziony obiekt. W rezultacie udało mu się zgromadzić ponad 530 kolorowych fotogramów, które skatalogował i opisał. Mamy nadzieję, że ta unikatowa pozycja doczeka się wydania książkowego. Za swoją działalność płk Kazimierz Pątek został odznaczony w 1995 roku prestiżową nagrodą Ministra Kultury i Sztuki.

Przez blisko 50 lat działalności Oddział Żoliborz-Bielany TPW realizował wiele bardzo pięknych i cennych inicjatyw, wśród nich m.in. uroczyste obchody rocznic wydarzeń historycznych związanych z dziejami kraju i Warszawą, kursy wiedzy o Warszawie dla uczniów szkół, wycieczki po najciekawszych miejscach Bielan i Żoliborza, wieczory dyskusyjne, festyny, cykle prelekcji o patronach ulic. Na podkreślenie zasługuje udział Oddziału w konkursie „Warszawa w kwiatach” i pani Teresa Doryna Wawerowa — autorka i wydawca pierwszej książki o tym konkursie, która przez dwadzieścia lat z wielkim powodzeniem prowadziła konkurs na terenie Żoliborza. Kontynuatorką działalności pani Teresy na Żoliborzu jest pani Eliza Zjawińska.

Oddział współpracował z wieloma instytucjami, takimi jak: Społeczny Dom Kultury WSM przy ul. Próchnika, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Narodowe, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica Dzielnicy Bielany, kluby osiedlowe i wiele innych.

9 września 2013 r. wybrano nowe władze Oddziału Żoliborz-Bielany TPW, których celem jest ocalenie dorobku Oddziału i kontynuowanie jego działań, w tym głównie, dbałość o dobro mieszkańców dzielnic Żoliborz i Bielany poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw obywatelskich wraz z mieszkańcami obu dzielnic.

Wróć