Pro Mazovia, pro Varsovia

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza na cykl wykładów pod patronatem ERDK 2018

PRO MAZOVIA, PRO VARSOVIA

Dzień Godzina Temat Miejsce spotkania
5.10.2018 16.30 Wkład Polski w dziedzictwo kulturowe Europy. Lista UNESCO
Wykład prowadzi Elżbieta Zatorowska
Domu Dziennego Pobytu
dla Weteranów Powstania Warszawskiego
ul. Nowolipie 22
18.10.2018 17.00 Tekla Bądarzewska — XIX-wieczna kompozytorka z Mazowsza
Wykład prowadzi dr Beata Michalec
Domu Dziennego Pobytu
dla Weteranów Powstania Warszawskiego
ul. Nowolipie 22
26.10.2018 17.00 Królestwo Kolei — zabytki materialne i rola kulturotwórcza. Warszawski węzeł kolejowy
Wykład prowadzi Augustyn Dobiecki
Domu Dziennego Pobytu
dla Weteranów Powstania Warszawskiego
ul. Nowolipie 22
16.11.2018 17.00 Polska Szkoła Konserwacji Zabytków
Wykład i debata pod patronatem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami z udziałem stowarzyszeń zaangażowanych w rewitalizację i ochronę zabytków
Spotkanie prowadzi Maria Kamińska
Centrum Kreatywności
ul. Targowa 56
14.12.2018 17.00 Polskie hity — Lista Pomników Historii
Wykład prowadzi Elżbieta Zatorowska
Domu Dziennego Pobytu
dla Weteranów Powstania Warszawskiego
ul. Nowolipie 22

Wstęp wolny!