RCE Warsaw Metropolitan

Opublikowano

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest partnerem Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) afiliowanego przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych.

Uroczysta inauguracja Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju — Regional Center for Education Warsaw Metropolitan odbyła się 26 marca 2018 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.

Partnerzy RCE Warsaw Metropolitan

Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju

Koordynator:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Patronat:

 • Polski Komitet ds. UNESCO

Lider:

 • Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Wiodący:

 • Miasto Stołeczne Warszawa oraz uczelnie warszawskie:
 • Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Zarządzania UW
  • Ogród Botaniczny UW
  • Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
  • EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Nauk Pedagogicznych i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Ochrony Krajobrazu.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Instytut Ekologii i Bioetyki

Pozostali Partnerzy:

 • Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Fundacja Ziemia i Ludzie
 • Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Kampinoski Park Narodowy
 • Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek”
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

Wróć