Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z działalności w roku 2021

zatwierdzone Uchwałą nr ZG/U/17/2022 Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dnia 13 września 2022 roku.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z działalności w roku 2020

zatwierdzone Uchwałą nr ZG/U/5/2021 Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dnia 7 września 2021 roku.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z działalności w roku 2019

zatwierdzone Uchwałą nr ZG/U/8/2020 Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dnia 4 maja 2020 roku.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z działalności w roku 2018

zatwierdzone Uchwałą nr 9/2019 Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z dnia 14 maja 2019 roku.