Tablice i pomniki, które powstały w wyniku starań lub pomocy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy

Pomniki we wszystkich formach – od najprostszych (kopców, płyt, obelisków, głazów z napisami), przez tradycyjne formy rzeźbiarskie, przestrzenne i architektoniczne (świątynie, szpitale), po cmentarze – stanowią świadectwa pamięci, świadectwa historii. Prymas Wyszyński mawiał: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy odgrywa rolę niekwestionowanego lidera w dziedzinie „zagospodarowywania” przestrzeni publicznej symbolami, które świadczą o chwalebnej przeszłości miasta. Niedającą się przecenić rolę przy realizacji tablic pamiątkowych i pomników w Warszawie odegrał mgr inż. Tadeusz Burchacki – członek Oddziału Saska Kępa TPW. Inicjuje on i załatwia wszelkie formalności związane z budową, zdobywa niezbędne środki, często bierze udział w realizacji obiektu – od ustalania treści tekstów, przez projektowanie fundamentów, cokołów i konstrukcji oraz otoczenia pomników, po organizację i prowadzenie uroczystości związanych z odsłonięciem. Dotychczas jest autorem, współautorem bądź realizatorem prawie 130 tablic i kilku pomników.

Tablice oraz pomniki, które powstały pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy lub innych organizacji, instytucji i osób fizycznych, a w których realizacji uczestniczył mgr inż. Tadeusz Burchacki, członek Zarządu Oddziału Saska Kępa TPW:

1969
– pomnik 36 p.p. Legii Akademickiej w Pruszkowie

1974
– tablica pamięci żołnierzy 336 p.p. w kościele na Saskiej Kępie przy ul. A. Nobla 16

1978
– restauracja pomnika nagrobnego gen. Tadeusza Kutrzeby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

1979
– tablica pamięci żołnierzy III Rejonu Grochów-Saska Kępa 6/XXVI Obwodu Warszawa Praga Armii Krajowej w kościele na Saskiej Kępie
– popiersie Adama Mickiewicza (dłuta Alfonsa Karnego) na fasadzie Gimnazjum nr IV im. A. Mickiewicza przy ul. Kubańskiej na Saskiej Kępie

1981
– tablica pamięci generała Tadeusza Kutrzeby w kościele na Saskiej Kępie
– tablica pamięci generała Tadeusza Kutrzeby na budynku przy ul. Bajońskiej
– tablica pamięci dowódcy wrześniowej obrony Poczty Polskiej w Gdańsku (1939) por. inż. Konrada Guderskiego na budynku przy ul. Saskiej,

1984
– pomnik Bolesława Prusa przed gimnazjum jego imienia przy ul. Zwycięzców 7/9 na Saskiej Kępie

1987
– pomnik Stefana Żeromskiego na placu Przymierza na Saskiej Kępie
– pomnik gen. Franciszka Żymirskiego przy ul. Korkowej

1988
– pamiątkowy głaz poświęcony załodze brytyjskiego samolotu niosącego pomoc powstańczej Warszawie, strąconego na terenie parku Paderewskiego – tablicę odsłoniła Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii
– pomnik nagrobny (na Cmentarzu Żydowskim) przywódców Bundu: Henryka Erlicha i Wiktora Altera, straconych w ZSRR
– pomnik Ignacego Jana Paderewskiego przy rondzie Waszyngtona
– głaz pamięci Janusza Korczaka przed budynkiem VIII Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława IV na Pradze

1989
– pomnik Jerzego Waszyngtona na rondzie Waszyngtona
– tablica pamięci Pabla Picassa na budynku przy ul. Obrońców (tablicę odsłonił król Hiszpanii Juan Carlos)
– głaz i tablica pamięci ułanów 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w okolicy Wólki Węglowej
– głaz i tablica pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Mińskiej 25

1990
– głaz i tablica pamięci żołnierzy I Zgrupowania Batalionu Saperów Praskich „Chwackiego” Armii Krajowej w parku Ignacego Paderewskiego
– tablica pamięci ks. Ignacego Skorupki na Kamionku
– grupa głazów (barykada) pamięci żołnierzy batalionu powstańczego AK „Miłosz” przy ul. Konopnickiej
– grupa głazów z tablicą pamięci żołnierzy 36. p.p. Legii Akademickiej, 336. p.p. oraz 6/XXVI Obwodu Warszawa-Praga AK przy ul. 11 Listopada

1991
– głaz i tablica pamięci marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Służewskiej 5
– głaz i tablica pamięci Romana Dmowskiego przy ul. Lubelskiej
– głaz i tablica pamięci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przy ul. Stanisława Augusta na Kamionku
– odbudowa pomnika J. Piłsudskiego przy ul. Płowieckiej w Wawrze
– tablica pamięci Jozsefa Antalla, opiekuna wychodźstwa polskiego na Węgrzech w czasie drugiej wojny światowej, na murze staromiejskim
– tablica poświęcona policjantom II RP – „Cichociemnym” – żołnierzom AK – na pałacu Mostowskich
– odbudowa pomnika płk. Edwarda House’a w parku Ignacego Paderewskiego

1992
– głaz i tablica pamięci gen. Stanisława Maczka przy Wybrzeżu Gdańskim
– tablica pamięci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej przy al. Niepodległości 100
– tablica pamięci Olimpijczyków Polskich zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, w kościołach św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze
– tablica upamiętniająca fakt odznaczenia m.st. Warszawy Krzyżem Armii Krajowej w westybulu Ratusza
– głaz pamięci załogi brytyjskiego samolotu niosącego pomoc powstańczej Warszawie, w rejonie ulic Jagiellońskiej i Pożarowej
– pomnik pamięci 6500 Żydów z getta w Falenicy, zamordowanych 20 sierpnia 1942 r. przy dworcu kolejowym w Falenicy
– głaz pamięci żołnierzy batalionu AK „Oaza” w parku przy forcie na Sadybie
– głaz pamięci żołnierzy członków Akademickiego Związku Sportowego, w parku Ignacego Paderewskiego
– przywrócenie na Pałacu Staszica tablicy wyrażającej cześć Węgrom za popieranie sprawy polskiej w dobie powstania listopadowego
– tablica pamięci gen. Stanisława Burhardta-Bukackiego w kościele na Saskiej Kępie (na tablicy błąd w nazwisku: Burchardt-Bukacki)
– tablica pamięci żołnierzy I/236 p.p. Armii Ochotniczej (1920), na budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– głaz upamiętniający patriotyczną manifestację robotników Warszawy w dniu 13 listopada 1904 r. na placu Grzybowskim

1993
– pomnik Stefana Starzyńskiego na placu Bankowym

1994
– tablica upamiętniająca udział Węgrów w powstaniu styczniowym, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (tablicę odsłonił przewodniczący parlamentu Węgier)
– głaz pamiątkowy „3 Maja 1791 – 1919 – 1994”, przy „Dębie Niepodległości” na forcie Traugutta
– pomnik Władysława Grabskiego w Łowiczu
– pomnik Jana Matejki przy ul. Puławskiej
– przywrócenie tablicy upamiętniającej wymarsz warszawskiego batalionu POW do I Brygady Legionów, budynek władz dzielnicy śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej
– pomnik 1000-lecia Jazdy Polskiej w Warszawie
– tablica pamięci marszałka Edwarda śmigłego-Rydza przy ul. Sandomierskiej
– grupa głazów upamiętniających 200-lecie rzezi Pragi, przed katedrą praską
– tablica i głaz upamiętniające bitwę pod Zieleńcami oraz ustanowienie Orderu Wojennego Virtuti Militari, na rondzie Waszyngtona przy ul. Zielenieckiej
– pomnik Michała Kleofasa Ogińskiego w Guzowie
– tablica upamiętniająca załogę Liberatora z 31 Dywizjonu Bombowego SAAF, strąconego podczas powstania warszawskiego, przy ul. Miodowej

1995
– pomnik Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem
– tablica pamięci Kazimierza Pużaka na murze więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej
– pomnik katyński w tzw. Dolince na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
– tablica pamięci Jana Cybisa przy ul. Walecznych
– przywrócenie tablicy marszałka Piłsudskiego w Ogrodzie Saskim (tablicę odsłonił prezydent Lech Wałęsa)
– tablica pamięci wychowanków Gimnazjum Praskiego i VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV, poległych w walkach o niepodległość w latach 1914-1920, na budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego

1996
– tablica pamięci Witolda Lutosławskiego na budynku przy ul. Zwycięzców
– tablica KAMIONKOWSKIEGO POLA ELEKCYJNEGO na kościele, na Kamionku
– tablica pamięci Grzegorza Fitelberga na budynku przy ul. Elsterskiej
– pomnik ks. Piotra Skargi w Grójcu

1997
– pomnik grenadierów przy ul. Grenadierów na Grochowie
– tablica pamięci ppłk. Juliana Piaseckiego, na budynku ambasady belgijskiej przy ul. Senatorskiej
– tablica pamięci Tadeusza Bairda na budynku przy ul. Lipskiej
– rekonstrukcja zabytkowej kapliczki na terenie ogródków działkowych na Bródnie
– popiersie Tadeusza Kościuszki w katedrze praskiej

1998
– tablica pamięci płk. Antoniego Żurowskiego, na budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe, przy ul Grochowskiej 274
– tablica pamięci żołnierzy Legii Akademickiej 1918 na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
– tablica pamięci Bronisława Chajeckiego na budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274
– tablica pamięci J. Piłsudskiego w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kowieńskiej
– tablica pamięci J. Piłsudskiego na budynku szkoły podstawowej przy ul. R. Abrahama na Gocławiu
– tablica pamięci Grażyny Lipińskiej przy placu Przymierza
– tablica pamięci Grażyny Lipińskiej w kościele św. Katarzyny na Służewiu
– tablica pamięci żołnierzy Legii Akademickiej 1918 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

1999
– tablica pamięci gen. Stanisława Bułaka-Bałechowicza przy ul. Paryskiej
– rekonstrukcja pomnika POW na placu Małachowskiego
– pomnik marszałka Piłsudskiego w Komorowie-Ostrowi Mazowieckiej
– tablica pamięci marszałka Piłsudskiego i bojowników o niepodległość w 1918 r., w katedrze praskiej

2000
– tablica pamięci Eugeniusza Kwiatkowskiego na budynku warszawskiego ratusza

2001
– tablica pamięci gen. Kazimierza J. Sawickiego na budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– tablica pamięci Andrzeja Markowskiego przy al. Stanów Zjednoczonych 18 na Saskiej Kępie
– tablica pamięci Kamila Cypriana Norwida na Nowym świecie

2002
– tablica pamięci płk. Kazimierza Leskiego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– tablica pamięci Józefa Polińskiego przy ul. Szaserów na Grochowie
– tablica pamięci płk. Kazimierza Leskiego przy ul. Nowy Świat 2

2003
– tablica pamięci Słowaków – uczestników powstania warszawskiego w parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu
– pomnik pamięci ofiar zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku, w parku Skaryszewskim
– pomnik ofiar NKWD i UB we Włochach

2004
– tablica pamięci Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) na Nowym świecie, róg ul. Książęcej
– tablica pamięci Zbigniewa Porczyńskiego na budynku Galerii Porczyńskich przy ul. Elektoralnej
– tablica pamięci gen. Stanisława Tatara w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– tablica pamięci prezydenta Augusta Zaleskiego w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– tablica pamięci Zbigniewa Turskiego na budynku przy ul. Stanów Zjednoczonych
– tablica pamięci Janusza Regulskiego i członków Straży Obywatelskiej 1939 przy ul. Czackiego
– pomnik Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej w Wierszach

2005
– tablica pamięci Bronisława Tomeckiego przy ul. Zwycięzców (Saska Kępa)
– pomnik ks. Ignacego Skorupki przed katedrą praską

2006
– tablica pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Koszykowej, róg ul. E. Plater
– tablica pamięci Stanisława Sikory na ul. Obrońców (Saska Kępa)
– głaz pamięci płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” w parku im. J. Szypowskiego przy ul. Grochowskiej
– pomnik zbiorowy, grobowiec 42 żołnierzy WP poległych przy próbie wyzwolenia Warszawy we wrześniu 1944 r., na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

2007
– przywrócenie tablicy Tadeusza Kościuszki na placu Teatralnym
– przywrócenie tablicy pamięci Jana Henryka Dąbrowskiego na placu Teatralnym
– tablica pamięci biskupa Czesława Falkowskiego na budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– tablica pamięci Jerzego Skolimowskiego, współtwórcy Cmentarza Wojennego, na budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– pomnik Jana Pawła II w Piasecznie (krzyż o wysokości 11 m)

2008
– tablica pamięci Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, żołnierza batalionu AK „Parasol”, autora piosenki Pałacyk Michla, Żytnia, Wola… oraz znanego wiersza Czekamy na ciebie czerwona zarazo…, w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV na Pradze
– głaz i tablica rodziny Fedorońków, u zbiegu al. Solidarności i ul. Jagiellońskiej
– przeniesienie pomnika Stefana Starzyńskiego z Ogrodu Saskiego na ul. Saską (Saska Kępa)
– tablica pamięci księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego w pałacu Kazimierzowskim, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego
– pomnik patrona Warszawy, św. Klemensa Hofbauera, na Nowym świecie
– stella pomnikowa rodziny Fedorońków przy al. Solidarności, róg Jagiellońskiej

2009
– tablica pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego na budynku Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2
– tablica pamięci Wojciecha Korfantego przy ul. Emilii Plater
– tablica pamięci doc. Zbigniewa Lewandowskiego „Szyny”, na budynku „Nowej Kreślarni” Politechniki Warszawskiej

2010
– tablica Bitwy Warszawskiej 1920 r., na budynku Urzędu Dzielnicy Praga Północ, przy ul. Kłopotowskiego
– pomnik Tadeusza Kościuszki na placu Za Żelazną Bramą

2011
– tablica upamiętniająca działalność tajnej drukarni „Wolność”, przy ul. Lipskiej
– tablica pamięci Marcelego Porowskiego, prezydenta powstańczej Warszawy, na budynku b. ratusza na placu Teatralnym

2012
– tablica pamięci księcia Adama Czartoryskiego na Pałacu Błękitnym, przy ul. Senatorskiej
– projekt konstrukcyjno-budowlany 10-metrowego pomnika (krzyża upamiętniającego ofiary masowych egzekucji mieszkańców Woli w czasie powstania warszawskiego), przy ul. Górczewskiej, róg ul. Prymasa Tysiąclecia
– tablica upamiętniająca pierwsze zimowe wejście polskich himalaistów na Mont Everest, przy ul. Francuskiej 49
– tablica pamięci Włodzimierza i Ludwika Czetwertyńskich, na budynku byłej siedziby Warszawskiego Klubu Myśliwskiego przy ul. Kredytowej.