Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Norwid widziany dzisiaj”

Opublikowano

O Cyprianie Kamilu Norwidzie najczęściej mówiono: „nieznany”, „zapomniany”, a o Jego twórczości — „trudna” i „niezrozumiała”. Konferencja, zaplanowana na 24 września, w dzień 200. rocznicy urodzin wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika, myśliciela i artysty — może być doskonałą okazją do podjęcia próby zmiany tych ocen. Sądzimy, że warto raz jeszcze spojrzeć na biografię Norwida, przeanalizować Jego twórczość nie tylko w kontekście epoki, w której żył, ale też z punktu widzenia późniejszych odbiorców. Wspólnie chcemy spróbować odpowiedzieć na szereg pytań: Może wiersze Norwida czytane dzisiaj, okażą się jednak łatwiejsze, niż przypuszczaliśmy? Być może inspirujące Go motywy, wydarzenia czy osoby nie tylko nie odeszły w niebyt, ale żyją w świadomości pokoleń właśnie dzięki poezji Norwida? A może uda się — w oparciu o dotychczasową wiedzę i dorobek badaczy Jego twórczości — wyjaśnić cały szereg zawiłości? Odbyć wspólnie z poetą podróż w czasie i przestrzeni?

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana przede wszystkim do humanistów: historyków i badaczy literatury, regionalistów – bo przecież twórczość Norwida była związana z Jego rodzinnym Mazowszem, wreszcie – do biografistów i językoznawców. Liczymy na udział naukowców, nauczycieli, studentów oraz miłośników Wieszcza.


Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów. To nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką twórczości C. K. Norwida, Jego twórczym wkładem w nowoczesną polską literaturę i kulturę, zasługami dla rodzimej sztuki.

Więcej informacji dotyczących zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej Muzeum Niepodległości.


Terminy:

  • do 10 września 2021 roku — zgłoszenia chęci uczestnictwa,
  • do 15 września 2021 roku — nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;
  • piątek, 24 września 2021 roku, godzina 9:00 — Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Norwid widziany dzisiaj” (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)
  • od 30 września 2021 roku — wysyłka certyfikatów uczestnictwa dla prelegentów;do 3 listopada 2021 roku — wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wróć