Spotkanie Komisji Historycznej 28.04.2023

Opublikowano

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej TPW,

Serdecznie zapraszamy na zebranie Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w następny piątek 28 kwietnia o 17:00 w stałej siedzibie TPW (przy Placu Zamkowym 10). Zamierzamy porozmawiać o dwóch znaczących intelektualistach warszawskich
XX wieku i opozycjonistach w PRL — co istotniejsze: o niezależnych umysłach w dobie ideologicznej opresyjności. Prelekcję pt. „Warszawa Jana Józefa Lipskiego i Stefana Kisielewskiego”, bo o tych postaciach mowa, wygłoszą dr hab. Bartosz Kaliski i Małgorzata Sopyło.

Kim są nasi kwietniowi Goście? Dr hab. Bartosz Kaliski pracuje w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN — w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku i Varsavianistycznym Zespole Badawczym, współtworzy grono redakcyjne „Kwartalnika Historycznego”, zajmuje się historią Polski Ludowej i Czechosłowacji, a jako autor opublikował książkę Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968–1970); w ramach współpracy z Ośrodkiem KARTA brał udział w edycjach dzienników Jerzego Zawieyskiego i Wiktora Woroszylskiego oraz pism Hanny Świdy-Ziemby i Stefana Kisielewskiego; ostatnio zaś dokonał wyboru tekstów Jana Józefa Lipskiego do książki Umysł niepodległy. Autobiografia odczytana (Ośrodek KARTA 2022). Małgorzata Sopyło jest absolwentką Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa (również na UW) oraz redaktorką z piętnastoletnim stażem; z wydawnictwem Ośrodka KARTA związana od 2017 r.; pracowała przy kwerendach do Księgi Stulecia Niepodległości; zredagowała m.in. wybór korespondencji Odsłony Cata. Stanisław Mackiewicz w listach oraz książkę Prekursorzy. Dwadzieścia wizji lepszego świata, a także autobiografie: Reakcjonista Stefana Kisielewskiego i Umysł niepodległy Jana Józefa Lipskiego.

W czasie wystąpienia nasi Prelegenci opowiedzą o miejscach związanych z Janem Józefem Lipskim i Stefanem Kisielewskim. Obaj urodzili się w Warszawie i tutaj spędzili większość życia. Lipski był krytykiem i historykiem literatury, publicystą, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem
powstania warszawskiego i jednym z głównych liderów opozycji demokratycznej w czasach PRL — współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, członkiem zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Kisielewski jest znany szerszej publiczności jako felietonista „Tygodnika Powszechnego”, był też pisarzem, kompozytorem i krytykiem muzycznym. Walczył z cenzurą i absurdami komunistycznej rzeczywistości. Obydwaj sprzeciwiali się opresyjnej władzy, ale ich drogi — zarówno te myślowe, jak i te rzeczywiste, warszawskie — były zupełnie inne.

Po prelekcji przewidujemy dyskusję, do udziału w której gorąco zapraszamy Państwa.
Do zobaczenia w piątek 28 kwietnia o 17:00.

Z wyrazami szacunku,

Mikołaj Madurowicz, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW i Halina Niemiec, zastępczyni przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW.

Wróć