Warszawa wielokulturowa: „Kurdesz nad kurdeszami” — spacer szlakiem Ormian

Opublikowano

Grafika prezentująca kilka zdjęć z miejsc związanych z tematem spaceru.

Serdecznie zapraszamy na spacer po Warszawie szlakiem Ormian w ramach projektu „Warszawa wielokulturowa” prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Zwiedzanie zrealizowane będzie pod patronatem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Dziedzictwo Ormian w Warszawie jest zaskakująco bogate. Będziemy je odkrywać podczas spaceru po Starym i Nowym Mieście. Miejsca, budynki, przywołanie wydarzeń oraz barwne historie postaci związanych z rozwojem miasta wyznaczą trasę naszego spaceru. Główne wątki będą dotyczyły czasów królewskich, nie zabraknie jednak odwołań do współczesności. Zdradzimy też gdzie obecnie można znaleźć materialne ślady obecności Ormian w Muzeum Warszawy oraz poza Starówką.

Zwiedzanie poprowadzi przewodniczka TPW, Maria Kamińska. Spacer potrwa około 90 minut, wstęp wolny.

Spacer odbędzie się w piątek, 27 sierpnia, o godz. 18.30.

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe. W celu zgłoszenia się na zwiedzanie proszę wysłać maila na adres: promocja@tpw.org.pl podając liczbę osób chętnych. Osoby zapisane w odpowiedzi zwrotnej otrzymają szczegóły dot. miejsca spotkania oraz regulamin uczestnictwa i klauzulę RODO, z którymi wysyłając zgłoszenie zobowiązują się zapoznać. W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie drogą mailową, by umożliwić uczestnictwo innym chętnym.

Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższym regulaminem uczestnictwa i klauzulą RODO!

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i kwestie ochrony danych osobowych

Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązująca podczas wydarzenia organizowanego przez TPW

1) Należy zachowywac bezpieczny dystans ok. 1,5 m od innych uczestników podczas trwania całego wydarzenia (o ile nie zamieszkuje się z nimi w jednym gospodarstwie domowym).
2) W przypadku, gdy przed wydarzeniem wystąpią u uczestnika objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanie on objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, uczestnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.
3) Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że uczestnik zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego przez TPW i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych przy zgłaszaniu uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez TPW

1) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych przez TPW.
2) Administratorem danych osobowych będzie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie.
3) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisów na wydarzenia i zostaną niezwłocznie usunięte po terminie wydarzenia.
4) Przekazujący dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych (oraz ich usunięcia z dostępnych źródeł) poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej na adres Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z siedzibą przy placu Zamkowym 10 lok. 2, 00-277 w Warszawie lub drogą elektroniczną na adres promocja@tpw.org.pl .
5) Udział w wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć