Dokumenty do pobrania

Statut

Deklaracje członkowskie


Uwaga! Wnioski należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami. Osoba zgłaszana do odznaczenia zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (pkt III. Wniosku). Bez podpisu osoby odznaczanej wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wnioski o nadanie odznaczenia


Zamówienie na legitymacje

Zamówienie na legitymacje członkowskie TPW

W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o wpisanie informacji w kolumnie „Uwagi” przy osobie, dla której duplikat jest zamawiany.