Dokumenty do pobrania

Statut

Statut Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (druk dwustronny)

Statut zatwierdzony przez XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Uchwałą nr 2/WZD/2016 z dnia 30 maja 2016 roku.

Deklaracje członkowskie


Wnioski o nadanie odznaczenia

Wnioski w trakcie aktualizacji, prosimy o cierpliwość.


Zamówienie na legitymacje

Zamówienie na legitymacje członkowskie TPW

W przypadku zamawiania duplikatu legitymacji prosimy o wpisanie informacji w kolumnie „Uwagi” przy osobie, dla której duplikat jest zamawiany.