O Towarzystwie Przyjaciół Warszawy

Podstawowe informacje o TPW

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). TPW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000147743.

Pod obecną nazwą funkcjonuje od 18 marca 1963 r., natomiast tradycją sięga okresu I wojny światowej. Wówczas, w maju 1915 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Pragi, pierwsze z kilkunastu towarzystw przyjaciół „dzielnic”, których kontynuatorem jest TPW.

Od 2016 r. jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy realizowało cele statutowe w zakresie i wymiarze ukształtowanym w okresie pięćdziesięciu dwóch lat działalności. Prowadzone były wszystkie podstawowe obszary aktywności Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości. Członkowie Towarzystwa nie są jednak tylko obserwatorami, lecz pragną przyczynić się do jej rozwoju, czynnie uczestniczyć w dziele rozbudowy miasta, dopomagać w integracji jej mieszkańców i ułatwiać im współżycie, pragną inicjować akcje społeczne i pobudzać obywateli Warszawy do współdziałania w realizacji wielkich zadań, jakie stoją przed nami. W Towarzystwie naszym pragniemy jednoczyć dawnych Obywateli Warszawy i nowych jej mieszkańców, ludzi dojrzałych i młodzież. Szczególną wagę przywiązujemy do pozyskania dla naszych celów młodego pokolenia, które przekaże naszą przyjaźń i miłość do Warszawy następnym generacjom.

prof. Stanisław Lorentz (1899–1991) — założyciel i długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w latach 1963–1991.

W ramach struktur Towarzystwa Przyjaciół Warszawy działa 21 Oddziałów TPW:

Oddział Anin
Oddział Akademicki
Oddział Bemowo
Oddział Białołęka
Oddział Miłośników Bródna
Oddział Centrum
Oddział Grochów
Oddział KORT
Oddział Nauczycielski
Oddział Ochota
Oddział Powiśle
Oddział Sadyba-Wilanów
Oddział Stare Miasto
Oddział Śródmiejski (Przewodnicki)
Oddział Tarchomin
Oddział Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i Zacisze
Oddział Ursus
Oddział Ursynów
Oddział Żoliborz-Bielany
Towarzystwo Przyjaciół Pragi — Oddział TPW
Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy — Oddział TPW

Ponadto przy Zarządzie Głównym działa osiem komisji:

Komisja Etyki
Komisja Historyczna
Komisja Inżynierii i Komunikacji
Komisja konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”