Komisja Historyczna

Interesuje nas życie społeczne i kulturalne, biografistyka, zabytki, piśmiennictwo varsavianistyczne, wszystko co składa się na dalszą i bliższą historię Warszawy. 

Zebrania Komisji odbywają się w trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 w lokalu Zarządu Głównego przy placu Zamkowym 10. Wszelkie zmiany terminu bądź miejsca podawane będą w ogłoszeniu dotyczącym konkretnego spotkania. Informacje o najbliższych spotkaniach podawane są w aktualnościach na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 

Osoby spoza Komisji interesujące się konkretnym tematem lub te, które chcą dołączyć do Komisji proszone są o kontakt e-mail lub telefoniczny.


Spotkania Komisji Historycznej

Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024

 
Szanowni Państwo, Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 
Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 24 maja 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.
 
Prelekcję pt. „Warszawa Poli Gojawiczyńskiej” wygłosi pani Aleksandra Wieczorkiewicz. Nasza Narratorka — Sekretarz Komisji Historycznej TPW — jest edytorką, doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i redaktorką prowadzącą w wydawnictwie. Ukończyła filologię polską na specjalizacji redaktorsko-wydawniczej oraz informację naukową i bibliotekoznawstwo. W ramach rozprawy doktorskiej przygotowuje edycję krytyczną korespondencji Poli Gojawiczyńskiej. Naukowo interesuje się literaturą dziecięcą i młodzieżową, a także prozą dwudziestolecia międzywojennego oraz literaturą dokumentu osobistego kobiet. Zajmuje się badawczo także związkami przestrzeni miejskiej z kulturą i literaturą oraz poetyką pamięci. Jest Warszawianką z wyboru — przywiązana do tego miasta bardziej niż niejeden rodowity Warszawiak.
 
Po wystąpieniu odbędzie się — jak zawsze — dyskusja.
 
Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz
 
 
Piątek, 24 maja 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 24.05.2024


Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji - już za tydzień w piątek 23 lutego 2024 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Tym razem poświęcimy spotkanie niedawno wydanej książce o dziejach naszego miasta. Prelekcję pt. Dlaczego nie-najkrótsza historia Warszawy? wygłosi prof. dr hab. Jerzy Kochanowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracownik w latach 1988–2020, a od 2020 r. - Instytutu Historii Sztuki tej uczelni. Profesor Jerzy Kochanowski w latach 2000–2005 był pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a wcześniej profesorem gościnnym w uniwersytetach w Moguncji i Jenie, stypendystą m.in. w Munk Centre na University of Toronto i w Hoover Institution w Stanford University. Nasz Gość zajmuje się głównie historią społeczną i historią kultury, historią gospodarczą i polityczną. Jest autorem wielu książek – m.in. Tylnymi drzwiami. Czarny rynek w Polsce 1944–1989 (2010, 2015), Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957 (2017), Wolne miasto. Zakopane 1956–1970 (2019) oraz Pomiędzy. Krótka historia Warszawy (2023). I właśnie ta ostatnia publikacja – wydana przez Muzeum Warszawy – będzie bohaterką naszego spotkania.

Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
 
Piątek, 23 lutego 2024 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 23.02.2024


Spotkanie Komisji Historycznej 15.12.2023

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 15 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Spotkanie pt. „Wspomnienie o Barbarze Petrozolin-Skowrońskiej (1937–2023)” poświęcimy niedawno zmarłej przewodniczącej naszej Komisji w latach (2008–2018). Prelekcję podsumowującą ten okres wygłosi Halina Niemiec — historyk i nauczyciel, przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności Ameryce (od 2023), członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów (od 2022), zastępczyni przewodniczącego Komisji Historycznej TPW, a w przeszłości wiceprezeska Oddziału Powiśle TPW oraz sekretarz Zarządu Kręgu „Radiostacja” SSZSZ, autorka książek i wielu przewodników po Warszawie; odznaczona m.in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Medalem „Zasłużony dla Warszawy”, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznaką Przyjaciel „Baszty” AMICITAE FIDELIUM.

Tradycyjne i rozbudowane zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
Piątek, 15 grudnia 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 15.12.2023


Spotkanie Komisji Historycznej 30.06.2023

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Zapraszam Państwa na ostatnie w tym sezonie zebranie naszej Komisji w najbliższy piątek 30 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 — tym razem na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Spotykamy się o 16:45 przed Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego, aby wspólnie przejść na miejsce zebrania.

Prelekcję pt. Warszawa Jerzego Jankowskiego wygłosi nasz Kolega z Komisji — pan Łukasz Własiuk, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, edytor utworów Jerzego Jankowskiego, wydanych pt. Tram wpopszek ulicy i inne utwory (Warszawa 2023); autor artykułów naukowych. W ramach studiów doktoranckich przygotowuje edycję korespondencji do futurysty Anatola Sterna.
Nasz czerwcowy Narrator przedstawi funkcje pełnione przez Warszawę w felietonach Jerzego Jankowskiego, poety pochodzącego z Wilna. Omówione artykuły opublikowano w dwóch cyklach — Brzegiem Lety na łamach „Nowej Gazety” oraz Rytmy miasta w „Kurierze Polskim”.

Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
Piątek, 30 czerwca 2023 r. 17:00
Zbiórka: Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego o godz. 16:45
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 30.06.2023


Spotkanie Komisji Historycznej 28.04.2023

 
Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Pragnąłbym Państwa zaprosić na zebranie naszej Komisji — w następny piątek 28 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Prelekcję pt. „Warszawa Jana Józefa Lipskiego i Stefana Kisielewskiego” wygłoszą dr hab. Bartosz Kaliski i Małgorzata Sopyło.
Dr hab. Bartosz Kaliski jest pracownikiem Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN, redaktorem „Kwartalnika Historycznego”, autorem książki Kurierzy wolnego słowa (Paryż – Praga – Warszawa 1968–1970) oraz współpracownikiem Ośrodka KARTA. Małgorzata Sopyło jest redaktorką związaną z wydawnictwem Ośrodka KARTA (od 2017).

Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz 
Piątek, 28 kwietnia 2022 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 28.04.2023


Spotkanie Komisji Historycznej 24.02.2023 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Pragnąłbym Państwa zaprosić na zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 24 lutego 2023 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

Prelekcję pt. Dziecięca Warszawa lat 20. i 30. XX wieku — perspektywa wychowanków Janusza Korczaka/Henryka Goldszmita z „Małego Przeglądu” wygłosi dr hab. Marta Rakoczy — kulturoznawczyni, filozofka z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego, a w ramach Muzeum Warszawy koordynatorka działań pracowni naukowej Korczakianum.

Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz

 
Piątek, 24 lutego 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 24.02.2023 r.


Spotkanie Komisji Historycznej 27.01.2023 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,

Pragnąłbym Państwa zaprosić na pierwsze w tym roku kalendarzowym zebranie naszej Komisji — w najbliższy piątek 27 stycznia 2023 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.

W związku z przypadającą w tym roku 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego pragniemy przypomnieć Państwu losy potomków jego uczestników, którzy doświadczyli carskich represji i zesłania na Sybir. O jednym z potomków zesłańców — Jerzym Strzałkowskim, kierującym Powstańczymi Oddziałami Specjalnymi „Jerzyki” Armii Krajowej podczas II wojny światowej — opowiedzą przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” Armii Krajowej i ich Komendanta płk. Jerzego Strzałkowskiego: p. Wanda Baranowska, p. Zdzisław Izydorczak i p. Aleksander Stefański.

Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz

 
Piątek, 27 stycznia 2023 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 27.01.2023 r.


Spotkanie Komisji Historycznej 16.12.2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 
Pragnąłbym Państwa zaprosić na ostatnie w tym roku kalendarzowym zebranie naszej Komisji w najbliższy piątek 16 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.
 
Nasz Kolega z Komisji — p. Lechomir Domaszewicz — wygłosi prelekcję pt. Działalność funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji na rzecz transformacji ideowej resortu spraw wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji w latach 1989–1993.

Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz
 
Piątek, 16 grudnia 2022 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 16.12.2022 r.


Spotkanie Komisji Historycznej 21.10.2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Warszawy,
Drodzy Członkowie i Sympatycy Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 
Pragnęlibyśmy Państwa gorąco zaprosić na pierwsze w sezonie 2022/2023 zebranie naszej Komisji w piątek 21 października 2022 r. o godz. 17:00 do stałej siedziby TPW przy Placu Zamkowym 10.
 
Prelekcję w szeroko rozumianym kontekście warszawskim — pt. „Życie w cieniu przeszłości — czyli dlaczego wydarzenia lat powojennych nie zacierają się w pamięci?” — przedstawi nasz Kolega z Komisji — red. Tadeusz Władysław Świątek.
 
Tradycyjne zaproszenie znajdą Państwo w załączniku.
Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu.
 
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Madurowicz
 
Piątek, 21 października 2022 r. 17:00
Siedziba Zarządu Głównego TPW
pl. Zamkowy 10
 

Więcej... Spotkanie Komisji Historycznej 21.10.2022 r.


Spotkania Komisji Historycznej w sezonie 2022/23.

W październiku rozpoczynamy nowy sezon (2022/2023) zebrań Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Spotykamy się niezmiennie w piątki o 17:00 przy Placu Zamkowym 10 w następujące dni:
 • w roku 2022:
  — 21 października,
  — 25 listopada,
  — 16 grudnia,

 • w roku 2023:
  — 27 stycznia,
  — 24 lutego,
  — 24 marca,
  — 28 kwietnia,
  — 26 maja,
  — 23 czerwca

 

Więcej... Spotkania Komisji Historycznej w sezonie 2022/23.